Colofon

Impuls

is een uitgave van ZonMw.
Het magazine behandelt thema’s op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Met verhalen en interviews nemen we je mee in hoe kennis een bijdrage levert aan een goede gezondheid voor iedereen.

De term Impuls verwijst naar de stimulerende en verbindende rol die ZonMw speelt bij het signaleren van behoeftes, ontwikkelen van kennis en toepassen ervan in de praktijk. ZonMw-medewerker Guillaume Macor is de bedenker van de titel.

Impuls verschijnt meerdere keren per jaar in digitale vorm. Een maal per jaar verschijnt een gedrukte versie, die gratis wordt verspreid onder relaties van ZonMw.

De digitale versies zijn ook te lezen via onze website www.zonmw.nl.

Reactie op inhoud van het magazine of aan- of afmelden voor mailinglijst kan via impuls@zonmw.nl

Redactieadres

ZonMw Communicatie,
Postbus 93245,
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 349 51 11

E-mail: impuls@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl

Redactie

Hoofdredactie: Erik Paulis
Eindredactie: Marjolein Schlarmann
Redactie: Cecilia Ljunggren, Mirjam Dijkema, Mariëtte van Wijk
Projectredacteur: Joost Bijlsma, Magma Publicaties
Online redacteur: Ruben Strubbe

Met medewerking van

Ilona van den Brink, Rianne Weggemans en Frank Pierik

Beeld

ANP, Shutterstock, Curve Mags And More, Bart van Dieken, Eelkje Colmjon, Hans Tak, Jeroen van Kooten, Mirjam van der Linden, Thomas Duiker.

Teksten

Gonny ten Haaft, John Ekkelboom, Joost Bijlsma, Leendert Douwma, Martine de Wit, Pieter van Megchelen, Tjitske Lingsma.

Concept en vormgeving

Curve Mags And More

‘De nieuwe tak van sport is: hoe zorgen we ervoor dat gezondheid volwaardig wordt afgewogen te midden van alle andere belangen?’

Florien de Windt, directeur Publieke gezondheid, ministerie van VWS

Arrow-prev