Colofon

Impuls

Het magazine behandelt thema’s op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Met verhalen en interviews nemen we je mee in hoe kennis een bijdrage levert aan een goede gezondheid voor iedereen. De term Impuls verwijst naar de stimulerende en verbindende rol die ZonMw speelt bij het signaleren van behoeftes, ontwikkelen van kennis en toepassen ervan in de praktijk. ZonMw-medewerker Guillaume Macor is de bedenker van de titel.  Impuls verschijnt meerdere keren per jaar in digitale vorm. Een maal per jaar verschijnt een gedrukte versie, die gratis wordt verspreid onder relaties van ZonMw.

De digitale versies zijn ook te lezen via onze website www.zonmw.nl.

Reactie op inhoud van het magazine of aan- of afmelden voor mailinglijst kan via impuls@zonmw.nl

Redactieadres

ZonMw Communicatie
Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 349 51 11

E-mail: impuls@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl

Redactie

Hoofdredactie: Erik Paulis
Eindredactie: Marjolein Schlarmann
Themaredacteur: Inez Endert
Redactie: 
Cecilia Ljunggren,  Mirjam Dijkema, Mariëtte van Wijk, Wanda Vandrovska. 

Projectredacteur: Joost Bijlsma, Magma Publicaties
Bureauredacteur: Lisette Remmerswaal
Online redactie: Ruben Strubbe
Omslag: Curve, Shutterstock

Teksten

Femke van den Berg, Ger Dreijer, Gonny ten Haaft, John Ekkelboom, Joost Bijlsma, Marc van Bijsterveldt, Stan Verhaag, Suzanne Streefland, Tjitske Lingsma.

Beeld

Curve Mags And More, Erik vd Burgt, Eelkje Colmjon, Thomas Duiker,  Martijn vd Griendt, Marije Kuiper, Mirjam vd Linden, Hans Oostrum, Arnold Reyneveld, Shutterstock,  Roy Soetekouw, Paul Voorham,  Omslag: Shutterstock

 

Concept en vormgeving

Curve Mags And More, www.curve.nl

Drukwerk

Quantes Grafimedia, Rijswijk

Papier

FSC

“Het besef moet doordringen dat we maar één gezondheid hebben: One Health. Als het water en de lucht ongezond zijn, dan worden dieren en mensen ongezond. Die connecties zijn er gewoon.”

Dick Vethaak

Arrow-prev