Infographic

Hoe onze impact
is gegroeid

Al een kwart eeuw is ZonMw aanjager van de vernieuwing van gezondheid, zorg en welzijn in ons land. In die 25 jaar is de impact van onze activiteiten flink toegenomen. Dat blijkt onder meer uit het aantal onderzoeksprojecten dat we ondersteunden. In de periode 1998-2003 honoreerden we 1.726 projecten, waar zo’n 9.235 mensen bij betrokken waren. In de periode 2019-2023 was dit verviervoudigd met 7.208 projecten en 44.993 betrokkenen. De groei van onze activiteiten gaat ongeveer gelijk op met de zorguitgaven in heel Nederland. Die zijn in 20 jaar gestegen van jaarlijks ruim 45 miljard euro (2000) naar ruim 116 miljard euro (2020). Het percentage toegekende projecten zit de laatste tijd in de lift. Eerst lag dat rond de 25%, voor 2019-2023 is dat bijna 40%. ZonMw hecht veel waarde aan kansengelijkheid en diversiteit in de subsidieprocessen. We streven ernaar dat het aantal vrouwelijke en mannelijke aanvragers dat een subsidie ontvangt, gemiddeld over meerdere jaren, gelijk is. In 25 jaar is er op dat terrein veel veranderd. In de periode 1998-2003 waren er nog veel meer mannelijke hoofd­aanvragers (1.279 mannen tegen 447 vrouwen), terwijl in de periode 2019-2023 de vrouwen domineerden (3.085 mannen tegen 4.133 vrouwen). Dat is een ontwikkeling die onze grondlegger en voor­vechter van gendergelijkheid Els Borst zeker zou hebben toegejuicht.

1998-2003

5338 Aanvragen projecten
  1726 Toegekende projecten
1.279 Mannen
447 Vrouwen
€ 45.361 miljoen Zorguitgaven
9.235 Projectbetrokkenen

 

2004-2008

9.749 Aanvragen projecten
  2.768 Toegekende projecten
1.551 Mannen
1.218 Vrouwen
€ 65.424 miljoen Zorguitgaven
23.097 Projectbetrokkenen

 

2009-2013

14.746 Aanvragen projecten
  3.552 Toegekende projecten
1.869 Mannen
1.712 Vrouwen
€ 85.790 miljoen Zorguitgaven
26.589 Projectbetrokkenen

 

2014-2018


13.772 Aanvragen projecten
  4.416 Toegekende projecten
2.331 Mannen
2.122 Vrouwen
€ 92.323 miljoen Zorguitgaven
30.044 Projectbetrokkenen

 

2019-2023


18.237 Aanvragen projecten
  7.208 Toegekende projecten
3.085 Mannen
4.133 Vrouwen
€ 116.381 miljoen Zorguitgaven
44.993 Projectbetrokkenen

 

Arrow-prev Arrow-next