Verlanglijstje

Joost Degenaar, adviseur publiek-private samenwerking rondom maatschappelijke thema’s

‘Stimuleer dat kennis haar weg vindt naar opleidingen’

Joost Degenaar werkte 40 jaar in het hbo-onderwijs, onder meer als docent, directeur onderwijs & onderzoek en programmadirecteur van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Tegenwoordig is hij adviseur, onder andere voor Katapult, een netwerk van meer dan 550 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook is hij lid van verschillende ZonMw-commissies. Hoe ziet hij de toekomst van het (zorg)onderwijsveld?

‘Zorgopleidingen hebben steeds meer aandacht voor preventie. Ook krijgen ze meer oog voor de noodzaak van interprofessionele samenwerking. Studenten doen hier al ervaring mee op, doordat zij in de praktijk samenwerken met collega’s van verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Dit zijn gunstige ontwikkelingen. Ik hoop dat er daarnaast in het onderwijs meer aandacht komt voor een gelijkwaardige samenwerking tussen zorgprofessionals, patiënten en naasten. Dat is nodig voor de houdbaarheid van de zorg.’

Onderwijsproducten als eis

‘Het is vooral belangrijk dat kennis beter haar weg vindt naar de opleidingen. Oók in het mbo. Gelukkig zie ik al vaker dat resultaten uit onderzoek bruikbaar gemaakt worden voor mbo-professionals, bijvoorbeeld vanuit leernetwerken van ZonMw. Maar het kan altijd beter. Het helpt daarbij als je kennis op toegankelijke wijze presenteert. Dus niet alleen in de vorm van dikke proefschriften. ZonMw zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat projectresultaten de vorm krijgen van onderwijsproducten, die docenten kunnen inbouwen in hun eigen lessen. Deze producten kunnen aangeboden worden via online kennispleinen, met een groot bereik, zoals Zorg voor Beter.’

Professionaliteit en werkplezier versterken

‘Het zorgonderwijs kan zelf ook meer doen om kennis te ontwikkelen en te benutten. Het gaat gelukkig langzamerhand wel de goede kant op. Zo participeren hbo-studenten vaker in praktijkgericht onderzoek dan voorheen. En practoraten stimuleren het onderzoekend vermogen in het mbo.  Voor de toekomst hoop ik dat een rijkere mix van betrokkenen meedoet aan ZonMw-onderzoeksprojecten: mensen vanuit mbo, hbo, wo en de praktijk. Dat vergroot de kans dat onderzoeksresultaten daadwerkelijk impact hebben. En het versterkt de professionaliteit en het werkplezier van zorgverleners. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van zorg.’ ←

Tekst: Femke van den Berg ¦ Fotografie: Thomas Duiker 

Arrow-prev Arrow-next