Voorwoord

voorwoord

Meebewegen

Wat zijn de werelden van gezondheid, zorg en daartoe benodigde kennis veranderd! Bij het afsluiten van ons 25-jarige jubileum realiseer ik me dat eens te meer. In deze speciale editie van Impuls kijken we nog eenmaal terug. Dan valt op hoe ZonMw zich sterk heeft ontwikkeld in kennisontwikkeling en -benutting. Eén rode draad is dat we van losse projecten naar een steeds toenemende programmatische manier van werken zijn gegaan. Met het oog op benodigde samenhang en samenwerking komen we tot ‘kennis voor een goede gezondheid voor iedereen’.

Meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen is daarbij belangrijk. De dialoog tussen Pauline Meurs en Jeroen Geurts laat zien hoe we hebben meebewogen met de vraag vanuit gezondheid en zorg. Onze voormalige voorzitters verbreedden ons werkgebied en zorgden voor veel meer samenwerking met partners uit andere domeinen.

In ons veld zal het blijven aankomen op meebewegen. Om zo met kennis te blijven bijdragen aan grote uitdagingen. De vraagstukken zijn anders dan een kwart eeuw geleden. Denk aan vergrijzing, druk op de zorg, personeelsschaarste en de beweging van zorg naar gezondheid. We ondersteunen de daarvoor nodige transformaties. Ik ben trots op de gedrevenheid van ZonMw om maatschappelijke vraagstukken samen met anderen op te lossen. Ook in de mensen in het netwerk om ons heen merk ik die drive sterk. Zo dragen wij samen bij aan de toekomstbestendigheid van gezondheid en zorg.

Meebewegen is ook zelf mee veranderen. De verbreding van medische vraagstukken naar gezondheid en welzijn heeft ertoe geleid dat ZonMw ook op andere domeinen, zoals het sociaal domein, steeds actiever werd. Zo lees je in deze Impuls over onze living labs Sport en Bewegen die helpen Nederland in beweging te krijgen. De maatschappij mag snel veranderen, ook de kennis en technologie versnellen. Dat gaat ons helpen om issues in de zorg zoals personeelsschaarste op te lossen en patiënten en cliënten te helpen. We blijven het fascinerende fundamenteel onderzoek naar terminale ziekten ondersteunen. Evenals het onderzoek naar niet-dodelijke, levenskwaliteit verlagende, aandoeningen, zoals artritis en artrose.

Ook de volgende 25 jaar blijft ZonMw volop meebewegen en met kennis bijdragen!

 
Veronique Timmerhuis ¦ algemeen directeur ZonMw

 

Arrow-prev Arrow-next