Colofon

Impuls

is een uitgave van ZonMw.
Het magazine behandelt thema’s op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Met verhalen en interviews nemen we je mee in hoe kennis een bijdrage levert aan een goede gezondheid voor iedereen.

De term Impuls verwijst naar de stimulerende en verbindende rol die ZonMw speelt bij het signaleren van behoeftes, ontwikkelen van kennis en toepassen ervan in de praktijk. ZonMw-medewerker Guillaume Macor is de bedenker van de titel.

Impuls verschijnt meerdere keren per jaar, waarvan twee keer gedrukt, en wordt gratis verspreid onder relaties van ZonMw.

De digitale versies zijn ook te lezen via onze website www.zonmw.nl.

Reactie op inhoud van het magazine of aan- of afmelden voor de mailinglijst kan via impuls@zonmw.nl

Redactieadres

ZonMw Communicatie,
Postbus 93245,
2509 AE  Den Haag
Telefoon: 070 349 51 11

E-mail: impuls@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl

Redactie

Hoofdredactie: Inez Endert
Eindredactie: Marjolein Schlarmann
Projectredacteur: Joost Bijlsma, Magma Publicaties
Bureauredacteur: Lisette Remmerswaal, Mirjam Dijkema
Online redactie: Ruben Strubbe

Met medewerking van

Anouk Haverkamp, Cecilia Ljunggren, Hannie Bonink, Josine Quispel, Mariëtte van Wijk, Rinske de Waard, Wanda Vandrovska.

Teksten

Anja Klein, Gonny ten Haaft, Jasper Enklaar, Joost Bijlsma, Martijn Tamboer, Martine de Wit, Riëtte Duynstee, Tjitske Lingsma, Thijs Merkx.

Beeld

Fotografie: Curve Mags And More, Hans Tak, Mark Prins, Paul Voorham, Rob ter Bekke, Roy Soetekouw, Riëtte Duynstee, Shutterstock.
Illustraties: Curve Mags And More
Omslag: Curve Mags And More

Concept en vormgeving

Curve Mags And More

Drukwerk

Quantes Grafimedia, Rijswijk

Papier

FSC

Arrow-prev