Verlanglijstje

Tijn Kool, hoogleraar Passende zorg bij het Radboudumc

Verlanglijstje

Tijn Kool, hoogleraar Passende zorg bij het Radboudumc

‘Implementeer wat werkt, stop met wat niet werkt’

Als hoogleraar Passende zorg is Tijn Kool op allerlei manieren betrokken bij het onderwerp passende zorg. Bijvoorbeeld als programmaleider van het onlangs afgeronde landelijke programma Doen of laten? En als stuurgroeplid en senior onderzoeker van het programma e-health van het Citrienfonds. Ook schreef hij samen met collega’s uit verschillende landen How to reduce overuse in healthcare? A practical guide. Wat is zijn visie op de toekomst van passende zorg?

‘Passende zorg is een veelomvattend en abstract begrip. Daarom moet je het zo concreet mogelijk maken voor de mensen om wie het gaat. Namelijk burgers, patiënten en zorgverleners. Wat is nu echt belangrijk voor hen? Welke zorg werkt én biedt toegevoegde waarde? En welke niet? De uitkomst daarvan toepassen, in overleg met de patiënt, dat is passende zorg.
Dit is elke keer een zoektocht en de uitkomst zal per persoon verschillen. Maar als je goed nadenkt over hoe je die zoektocht aanpakt, kun je daarin toch structuur aanbrengen. Dat lukt niet van de ene op de andere dag. Een cultuurverandering is hiervoor wezenlijk en er is geduld nodig om processen goed in te bedden in het systeem. Als je ‘zomaar’ begint, loop je de kans dat goede ideeën in schoonheid sterven.

Monitoren

Gelukkig zijn er veel  inspirerende voorbeelden van passende zorg met klinische leiders die voor de troepen uitlopen*. Zij houden goed voor ogen: wat willen we precies en wat moeten we (niet meer) doen om daar te komen? Landelijke programma’s die dit soort klinische leiders ondersteunen, zijn essentieel, zoals de onlangs gestarte opleiding Implementatie Science Practitioner (ISP) van ZonMw. Zo krijg je verspreiding van goede voorbeelden, komen er gegevens om te monitoren boven tafel en komt het gesprek breder op gang.

Hulp

ZonMw doet al veel op het gebied van implementatie en dat is belangrijk. Maar misschien nog wel belangrijker, is ‘de-implementatie’. Druk op de arbeidsmarkt maakt dat we lang niet alles meer kunnen doen, dus laten we alleen nog doen wat echt van waarde is. En daar zit een grote uitdaging. Want stoppen met iets dat je gewend bent, is veel lastiger dan iets nieuws beginnen. Het veld kan daarbij nog wel wat hulp gebruiken. Ik hoop daar samen met ZonMw nog veel aan bij te dragen.” ←

Tekst: Martine de Wit ¦ Fotografie: Roy Soetekouw

 

* Een voorbeeld is het onderzoek van Gabe Sonke, een medisch oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoek en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Recent bewees hij met grootschalig onderzoek dat de behandeling van uitgezaaide borstkanker goedkoper kan en met minder bijwerkingen. Vanuit ZonMw ontving hij een Parel voor zijn onderzoek.
Studie naar borstkankerbehandeling voorbeeld van succesvolle samenwerking | ZonMw

Arrow-prev Arrow-next