Colofon

Impuls

is een uitgave van ZonMw.
Het magazine behandelt thema’s op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Met verhalen en interviews nemen we je mee in hoe kennis een bijdrage levert aan een goede gezondheid voor iedereen.

De term Impuls verwijst naar de stimulerende en verbindende rol die ZonMw speelt bij het signaleren van behoeftes, ontwikkelen van kennis en toepassen ervan in de praktijk. ZonMw-medewerker Guillaume Macor is de bedenker van de titel.

Impuls verschijnt zes keer per jaar, waarvan twee keer gedrukt, en wordt gratis verspreid onder relaties van ZonMw.

De digitale versies zijn ook te lezen via onze website www.zonmw.nl.

Reactie op inhoud van het magazine of aan- of afmelden voor mailinglijst kan via impuls@zonmw.nl

Redactieadres

ZonMw Communicatie,
Postbus 93245,
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 349 51 11

E-mail: impuls@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl

Redactie

Hoofdredactie: Inez van Endert
Eindredactie: Ruben Strubbe
Projectredacteur: Joost Bijlsma, Magma Publicaties
Bureauredacteur: Lisette Remmerswaal
Omslag: Curve, Shutterstock

Beeld

ANP, Shutterstock, Curve Mags And More, Eelkje Colmjon, Hans Tak, Liselore Stap, Mark Prins, Paul Rous, Rob ter Bekke, Roy Soetekouw, Willeke Duijvekam, ZonMw archief

Teksten

Diana de Veld, Joost Bijlsma, Gonny ten Haaft, Marieke de Lorijn, Martijn Tamboer, Martine de Wit, Pieter van Megchelen, Rutger Vahl, Suzanne Streefland, Thessa Lageman.

Met medewerking van

Anouk Haverkamp, Cecilia Ljunggren, Frank Pierik, Mariëtte van Wijk, Marjolein Schlarmann, Wanda Vandrovska, Wendy Reijmerink, Wendy Steentjes.

Met dank aan

Rijksmuseum Boerhaave

Concept en vormgeving

Curve Mags And More

Drukwerk

Quantes Grafimedia, Rijswijk

Papier

FSC

“We zullen op zoek moeten naar andere manieren om mensen echt gezonder te maken. Vernieuwing op dat gebied is harder nodig dan ooit én haalbaar”

Machteld Huber

Arrow-prev