Parels

Parels zetten zorgonderzoek in het zonnetje

Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op. Deze ontvangen een Parel. We deelden er in ons bestaan bijna honderd uit. Vijf inspirerende voorbeelden.

Tekst: Gonny ten Haaft en Suzanne Streefland ¦ Fotografie: Mark Prins

Parels doen er lang over om tot hun sierlijke en glanzende vorm te groeien. Ze ­variëren in vorm en kleur. Je moet er hard voor werken om ze te bemachtigen. Daarmee zijn ze een sympathiek symbool voor onderzoeksprojecten die zich onderscheiden. ZonMw beloont bijna vanaf het begin van het bestaan onderzoeken met Parels. Vier à vijf onderzoeken ontvangen jaarlijks deze onderscheiding. De Parel wordt uitgereikt tijdens een bij het onderzoek passende bijeenkomst. Daar wordt het onderzoek in het zonnetje gezet. De hoop is dan dat het verhaal aanstekelijk werkt en anderen inspireert.

In het begin van de Parels was de toekenning vrij informeel ingericht. Later werd dit wat meer geprofessionaliseerd. Een Parelcommissie buigt zich over de diverse onderzoeken die bij ZonMw de revue passeren. Deze gaat dan na of de onderzoeken aan drie criteria voldoen. Allereerst moet het project aansluiten bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg. Ten tweede moet er sprake zijn van een samenwerking met verschillende partijen. En tot slot moeten de resultaten in het oog springen en in de praktijk goed toe te passen zijn. Dat geldt zeker voor de vijf Parels hierna. >>>

Arrow-prev Arrow-next