Infographic

Onze veelkleurige kennisketen 

ZonMw financiert nieuwe kennis over gezondheid en zorginnovatie én toepassing en gebruik ervan in de praktijk. Onze kennisketen kent vijf categorieën: fundamenteel onderzoek, strategisch onderzoek, toegepast onderzoek, ontwikkelprojecten en implementatieprojecten. Dit is hier in beeld gebracht met een ketting en vijf kleuren parels. Bij elke categorie vindt u een voorbeeld van onderzoek uit ons thema milieu & gezondheid. Zo wordt zichtbaar hoe we werken aan meer fundamentele kennis over de schadelijkheid van plastics én het oplossen van dit probleem.

Met dank aan: Frank Pierik en Wendy Reijmerink, ZonMw

 

 

 

23%

 

1

Fundamenteel onderzoek

Onderzoek om kennis te verwerven over oorzaken van gezondheids- en zorgproblemen.

Voorbeeld ¦ In vijftien doorbraak­projecten is het doordringen van micro- en nanoplastics in het lichaam en gezondheidseffecten daarvan onderzocht. Deze onderzoeken zijn gefinancierd via het programma Microplastics en Gezondheid. Uit één project blijkt dat in de placenta en het vruchtwater kleine plastic deeltjes zitten met een subtiel effect op de hormoon­productie en stofwisseling.

 

 

 

2

Strategisch onderzoek

Onderzoek dat zich op praktische toepassing richt. Vaak heeft dit het doel een meer algemeen geformuleerd, aan de klinische dan wel maatschappelijke praktijk ontleend, praktisch probleem op te lossen.

Voorbeeld ¦ Het klimaatprobleem vraagt om meer kennis over het milieubelastende effect van de zorg. In het Radboudumc loopt een onderzoek naar CO2-uitstoot van behandelingen, zoals een ­openhart- en een staaroperatie. Dit is ­gefinancierd via het programma Klimaat en ­gezondheid.

 

15%

 

 

 

 

34%

 

3

Toegepast onderzoek

Onderzoek dat een concreet ­probleem wil oplossen door ­kennis(producten) op te leveren. 

Voorbeeld ¦ Uit de vijftien doorbraakprojecten (zie fundamenteel onderzoek) blijkt dat micro- en nanoplastics in het lichaam komen en negatieve effecten kunnen hebben, bijvoorbeeld op de afweer. Het Momentum Consortium bouwt hierop voort. Zij verkennen mogelijke oplossingen, zoals ­minder bandenslijtage of de ontwikkeling van alternatieve kunststoffen.

 

 

 

4

Ontwikkelprojecten

Projecten die praktische handelings­perspectieven willen ­bieden zoals verbeteringen, ­vernieuwingen of ­veranderingen.

Voorbeeld ¦ Met subsidie uit het ZonMw-programma Goed Gebruik ­Hulpmiddelenzorg Thuis ontwikkelde uroloog Bertil Blok van het ­Erasmus MC een herbruikbaar blaaskatheter. Dit is een alternatief voor de ­standaard wegwerpvarianten. 

14%

 

 

 

 

14%

 

5

Implementatieprojecten

Projecten die het gebruik van ­kennis(producten) ondersteunen om maatschappelijke problemen op te lossen.

Voorbeeld ¦ Traditionele kunstgras­velden zijn zeer milieubelastend onder meer door het gebruik van verontreinigende korrels. Via het ­programma Sportinnovator ondersteunt ZonMw onderzoek naar alternatieven en de opschaling ervan.

 

 

 

Arrow-prev Arrow-next